Zworniki sklepienia

© kopiowanie wszelkich materiałów ze strony www.perlamanieryzmu.pl wymaga pisemnej zgody autorów.


Herb Simona von Hanniwaldt


Rzeźba reliefowa w partii sklepienia prezbiterium.


Herb Adama von Hanniwaldt


Rzeźba reliefowa w partii sklepienia nawy.


Herb Ewy von Hanniwaldt z domu von Wolff

Rzeźba reliefowa w partii sklepienia prezbiterium.


Miejsce po herbie Cathariny von Hanniwaldt z domu von Schweidinger

w partii sklepienia nawy