SANCTA TRINITAS NOSTRA HAEREDITAS

Wystawa plenerowa

Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie zaprasza na wystawę plenerową poświęconą historii kościoła pw. Świętej Trójcy zatytułowanej:

„Święta Trójca naszym dziedzictwem” to monograficzna ekspozycja poświęcona temu wyjątkowemu zabytkowi sztuki. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z łacińskiej inskrypcji, wieńczącej rzeźbiarskie wyobrażenie Trójcy Świętej w ołtarzu głównym kościoła. I choć intencją jej autora u progu XVII w. była chęć zjednoczenia dwóch zwaśnionych konfesji – katolików i luteran w duchu wspólnego dziedzictwa Trójcy Świętej, to dzisiaj w obliczu czterowiekowej historii tego miejsca, nabiera ona dodatkowej wymowy, stając się przede wszystkim wyrazem ciągłości tradycji i uniwersalnych wartości, jakie niesie kościół Trójcy Świętej. Żórawińska świątynia, jako pryncypium naszego dziedzictwa kulturowego, w pełni zasługuje na przywrócenie jej dawnej świetności i należne jej zainteresowanie, uwagę i troskę.

Wystawa ma na celu w sposób syntetyczny i dostępny, przedstawienie historii kościoła wraz z okalającym go terenem wyspy kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców jego manierystycznej przebudowy z początku XVII w. Przybliża sylwetki zarówno artystów, jak i inicjatora przebudowy, właściciela i mecenasa sztuki – Adama von Hanniwaldt. Na potrzeby wystawy wybrane zostały najciekawsze materiały ikonograficzne dające wyobrażenie o dawnej świetności zabytku. Ekspozycja unaocznia także całokształt rozproszonego i częściowo utraconego materialnego dziedzictwa kościoła, zwłaszcza wartość jego bezcennego wyposażenia, które obecnie znajduje się poza obiektem wzbogacając muzealne kolekcje.

Wystawa będzie prezentowana w soboty i niedziele począwszy od otwarcia ok. godziny 17 w niedzielę 30 maja 2021 do niedzieli 27 czerwca w godzinach 10 – 17 na terenie przy kościele.

Adres wystawy: Al. Niepodległości 43
Wstęp wolny