Kategorie
Informacja

Koncert w ramach 57. edycji Festiwalu Wratislavia Cantans

Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie jest współorganizatorem jednego z koncertów w cyklu
„Niebezpieczne związki” zatytułowanego „Wyśnione miłości” w wykonaniu

Claire Lefilliâtre – sopran

Overtone:
Klaudia Matlak – skrzypce
Julia Karpeta – viola da gamba
Maurycy Raczyński – klawesyn
Dohyo Sol – teorba

który odbędzie 13.09.2022 r się w kościele p.w. Świętej Trójcy w Żórawinie.

Szczegóły na plakacie i na https://www.nfm.wroclaw.pl/festiwale/wratislavia-cantans

Kategorie
Informacja

Podziękowania dla darczyńców

Serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie działalności Fundacji Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie dla Pana Krzysztofa H. i Państwa Ewy i Andrzeja S.

Kategorie
Informacja

Wystawa „Sancta Trinitas Nostra Haereditas” w Kobierzycach

Na zaproszenie władz gminy, Wystawa swój kolejny przystanek ma
w pięknym, parkowym otoczeniu Urzędu Gminy w Kobierzycach.

W dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 13:13 oficjalnego otwarcia Wystawy dokonali ks. prof. Cezary Chwilczyński – proboszcz parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca w Żórawinie i p. Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce. W swoich wystąpieniach poruszyli tematy istotne dla rozwoju tożsamości lokalnej i znaczeniu kultury dla integracji mieszkańców wokół wspólnych celów.

Obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy Kobierzyce i Gminy Żórawina oraz Fundacji Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie.

Zapraszamy, jak zwykle, mieszkańców i przyjezdnych, do zapoznania się z historią kościoła p.w. Świętej Trójcy w Żórawinie – unikatowego zabytku manieryzmu europejskiego.

Relacja telewizji Echo24

Kategorie
Informacja

Wizyta studyjna Komisji Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Komisja pod kierownictwem prof. Moniki Bogdanowskiej – wiceszefowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyła w kościele św. Trójcy wizytę studyjną. Komisja przygotowuje dokumentację i wnioski dla prezydenta RP w sprawie uznania naszego zabytku za „Pomnik Historii” i zaliczenia go do najcenniejszych zabytków w kraju.

Materiał ze strony internetowej Parafii św. Józefa w Żórawinie link

Kategorie
Informacja

Wędrówki wystawy „Sancta Trinitas Nostra Haereditas” po Dolnym Śląsku

Wystawa na Rynku Oławskim

W czerwcu 2022 Wystawę mogą oglądać mieszkańcy Oławy. Prezentowana jest w Rynku przed Ratuszem.


Kolejna odsłona wystawy na Rynku w Wiązowie

Wieczorem 5 grudnia 2021 przygotowano Wystawę dla mieszkańców Wiązowa.


Wystawa Fundacji na wrocławskim Rynku

Począwszy od 10 października 2021 wystawa poświęcona żórawińskiej świątyni p.w. Trójcy Świętej zatytułowana Sankta Trinitas Nostra Haereditas prezentowana była przez kilka tygodni na wrocławskim Rynku.
Poniżej kilka migawek naszej wystawy w pięknym otoczeniu wrocławskiej starówki.


Prezentacja wystawy na Rynku w Siechnicach
przed Urzędem Miejskim

Od popołudnia 28 września 2021 r. mieszkańcy Siechnic mają sposobność obejrzeć naszą wystawę poświęconą historii kościoła p.w. Świętej Trójcy w sąsiedniej Żórawinie. Przeprowadzane w obecnym czasie prace konserwatorsko-remontowe mają za cel przywrócenie świetności temu unikatowemu zabytkowi okresu manieryzmu.

Zapraszamy na Siechnicki Rynek. Później miejscem prezentacji Wystawy będzie Rynek wrocławski – północna strona – Targ Łakoci.

Kategorie
Wydarzenia

Koncert plenerowy

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny

Kategorie
Wydarzenia

Wykład prof. dr. hab. Piotra Oszczanowskiego w ramach wystawy

Sancta Trinitas Nostra Haereditas
Kategorie
Wydarzenia

SANCTA TRINITAS NOSTRA HAEREDITAS

Wystawa plenerowa

Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie zaprasza na wystawę plenerową poświęconą historii kościoła pw. Świętej Trójcy zatytułowanej

„Święta Trójca naszym dziedzictwem” to monograficzna ekspozycja poświęcona temu wyjątkowemu zabytkowi sztuki. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z łacińskiej inskrypcji, wieńczącej rzeźbiarskie wyobrażenie Trójcy Świętej w ołtarzu głównym kościoła. I choć intencją jej autora u progu XVII w. była chęć zjednoczenia dwóch zwaśnionych konfesji – katolików i luteran w duchu wspólnego dziedzictwa Trójcy Świętej, to dzisiaj w obliczu czterowiekowej historii tego miejsca, nabiera ona dodatkowej wymowy, stając się przede wszystkim wyrazem ciągłości tradycji i uniwersalnych wartości, jakie niesie kościół Trójcy Świętej. Żórawińska świątynia, jako pryncypium naszego dziedzictwa kulturowego, w pełni zasługuje na przywrócenie jej dawnej świetności i należne jej zainteresowanie, uwagę i troskę.

Wystawa ma na celu w sposób syntetyczny i dostępny, przedstawienie historii kościoła wraz z okalającym go terenem wyspy kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców jego manierystycznej przebudowy z początku XVII w. Przybliża sylwetki zarówno artystów, jak i inicjatora przebudowy, właściciela i mecenasa sztuki – Adama von Hanniwaldt. Na potrzeby wystawy wybrane zostały najciekawsze materiały ikonograficzne dające wyobrażenie o dawnej świetności zabytku. Ekspozycja unaocznia także całokształt rozproszonego i częściowo utraconego materialnego dziedzictwa kościoła, zwłaszcza wartość jego bezcennego wyposażenia, które obecnie znajduje się poza obiektem wzbogacając muzealne kolekcje.

Wystawa będzie prezentowana w soboty i niedziele począwszy od otwarcia ok. godziny 17 w niedzielę 30 maja 2021 do niedzieli 27 czerwca w godzinach 10 – 17 na terenie przy kościele.

Adres wystawy: Al. Niepodległości 43
Wstęp wolny

Kategorie
Wydarzenia

Harmonischer Gottesdienst

W dniu 26 września 2020 w kościele p.w. Trójcy Świętej w Żórawinie – Dolnośląskiej Perle Manieryzmu zostanie zaprezentowane Muzyczne nabożeństwo w wykonaniu artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie

Wykonawcy:

Maciej Gocman – tenor
Overtone:
Klaudia Matlak – skrzypce
Julia Karpeta – viola da gamba
Maurycy Raczyński – pozytyw

Program:

J. Rosenmüller Sonata terza à 2  
S. Capricornus Jesu nostra Redemptio
D. Buxtehude Sonata B-dur op. 2 nr 1
A. Poglietti Toccata fatta sopra l’assedio di Filipsburgo
G.Ph. Telemann Packe dich, gelähmter Drache – kantata TWV 1:1222

Koncert w ramach cyklu Lato z muzyką w Perle Manieryzmu został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Kategorie
Wydarzenia

W najlepszym guście polskim

Koncert w wykonaniu muzyków Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w kościele p.w. Świętej Trójcy – Dolnośląskiej Perle Manieryzmu, 22 sierpnia 2020 godz. 18.

Bilety na stronie NFM www.nfm.wroclaw.pl

Program:
J. Elsner Trois quatuors du meilleur goût polonois: Kwartet smyczkowy D-dur op. 1 nr 3, Kwartet smyczkowy F-dur op. 1 nr 1 (prawykonanie)

Wykonawcy:
Soliści Wrocławskiej Orkiestry Barokowej:
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Zbigniew Pilch – skrzypce 
Dominik Dębski – altówka
Jarosław Thiel – wiolonczela


źródło: www.nfm.wroclaw.pl