Fundacja

​CELE FUNDACJI

1. Naczelnym celem fundacji jest ochrona i restauracja, jak również promocja kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie wraz z okalającym go terenem o następujących numerach działek: 516 i 518 w obrębie Żórawiny w gminie Żórawina, zwanym dalej zabytkiem.

2. Celami fundacji są również w szczególności:

a) odtworzenie substancji zabytkowej zgodnie ze standardami pracy konserwatorskiej;

b) gromadzenie i pozyskiwanie znajdujących się poza obiektem zbiorów kultury materialnej i duchowej należących do zabytku, a zwłaszcza rozproszonych elementów wyposażenia ;

c) rewitalizacja terenu okalającego kościół Świętej Trójcy w Żórawinie;

d) działania na rzecz udostępniania zabytku zwiedzającym;

e) promocja i popularyzacja historii, tradycji i kultury tego miejsca jako Perły Manieryzmu m. in. poprzez działalność edukacyjną;

f) inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów fundacji twórców, artystów, ludzi nauki, współdziałanie z instytucjami i organizacjami kultury, placówkami naukowymi w realizacji celów statutowych fundacji;

g) inicjowanie aktywności gospodarczej w realizacji celów statutowych fundacji.