• SANCTA TRINITAS NOSTRA HAEREDITAS

    Wystawa plenerowa Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie zaprasza na wystawę plenerową poświęconą historii kościoła pw. Świętej Trójcy zatytułowanej: „Święta Trójca naszym dziedzictwem” to monograficzna ekspozycja poświęcona temu wyjątkowemu zabytkowi sztuki. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z łacińskiej inskrypcji, wieńczącej rzeźbiarskie wyobrażenie Trójcy Świętej w ołtarzu głównym kościoła. I choć intencją jej autora u progu XVII w. była chęć zjednoczenia dwóch zwaśnionych konfesji – katolików i luteran w duchu wspólnego dziedzictwa Trójcy Świętej, to dzisiaj w obliczu czterowiekowej historii tego miejsca, nabiera ona dodatkowej wymowy, stając się przede wszystkim wyrazem ciągłości tradycji i uniwersalnych wartości, jakie niesie kościół Trójcy Świętej. Żórawińska świątynia, jako pryncypium naszego dziedzictwa kulturowego, w pełni zasługuje na…