Władze Fundacji

Zarząd Fundacji       ORGAN REPREZENTACJI

Rada Fundacji         ORGAN NADZORU

Rada naukowa Fundacji: ORGAN DORADCZY

W skład Rady Naukowej Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy:

  • Andrzej Gospodarowicz
  • Piotr Oszczanowski
  • Cezary Chwilczyński

Organ sprawujący nadzór:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO