Władze Fundacji

Zarząd Fundacji       ORGAN REPREZENTACJI

Rada Fundacji         ORGAN NADZORU

Rada naukowa Fundacji ORGAN DORADCZY

Organ sprawujący nadzór

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO