Władze Fundacji

Zarząd Fundacji       ORGAN REPREZENTACJI

 • Mateusz Jan Szymków                 PREZES ZARZĄDU
 • Karolina Badecka                          CZŁONEK ZARZĄDU
 • Robert Eryk Góral​                         CZŁONEK ZARZĄDU
 • Magdalena Marzena Kuriata      CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Fundacji         ORGAN NADZORU

 • Andrzej Soczomski​
 • Anna Barbara Łupińska- Gadzińska​
 • Marcin Wojtczak
 • Katarzyna Gospodarowicz

Rada naukowa Fundacji: ORGAN DORADCZY

W skład Rady Naukowej Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy:

 • Andrzej Gospodarowicz
 • Piotr Oszczanowski
 • Cezary Chwilczyński

Organ sprawujący nadzór:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO