Spotkanie grupy inicjatywnej

W dniu 25 maja2018 r. Gminnym Ośrodku Kultury w Żórawinie odbyło się spotkanie mające na celu podjęcie działań zmierzających do powołania Fundacji na rzecz ratowania zabytku – kościoła p.w. Świętej Trójcy. W spotkaniu wzięły udział osoby, którym na sercu leży los świątyni i jej przyszłość w kontekście znaczenia dla dziedzictwa kulturowego i rangi regionu.